iamcu_flood1Installasjon  i forbindelse med  Drammen Kunstforenings 150 års jubileumsutstilling på Drammen Museum 2017

(Referanseverk: Roar Matheson Bye, «Ung Pike», 1924)

«I.am»

Arbeidet reflekterer over selvforståelse i en post-digital tid; hvordan ny teknologi påvirker vår opplevelse av oss selv- og vårt syn på oss selv.

I et evolusjons-perspektiv har det digitale en svært kort historie. Homo Sapiens har eksistert i minst 200 000 år, det digitale har mindre enn 100 år bak seg.

I dag fyller det digitale stadig flere roller og områder i livet vårt – i akselererende omfang. Teknologi påvirker vår opplevelse av oss selv- og syn på oss selv. Men forstår vi virkelig vårt forhold til det digitale? Hvordan det påvirker livene våre og framtiden? Hva om nye teknologier skaper et nytt menneske, et Homo Digitalis?

Dersom vi er på vei til en symbiose med maskinen, er det viktig å ta gode valg. Gjennom å stille spørsmål om hvem vi er og ønsker å være kan vi bedre vurdere de valgene vi må ta.